PELTAX

PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.peltax.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:
Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Frank Pellegroms, Tuinbouwstraat 1, 2160 Wommelgem
 • info@peltax.be
 • 03 353 61 68
De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming
Bewaartermijn
Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: Altijd.
1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:
Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering
Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Locatie
 • Bezoekersgedrag
De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming
Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 26 maanden.

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Google
Land: EU – US (Safe)
Doel: Site-statistieken – Surfgedrag

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies. 
Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Gele Taxi BVBA – Peltax BVBA
Herentalsebaan 279 – 2150 Borsbeek
België
Website: https://www.peltax.be
E-mail: info@peltax.be
Telefoonnummer: 03 651 50 50

Plugins

Events Manager

We gebruiken Google-services om kaarten te genereren en automatisch aanvullingen aan te bieden bij het zoeken naar evenementen op locatie. Daarbij worden mogelijk gegevens verzameld via je browser in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Wij verzamelen en bewaren de informatie die je ons verstrekt bij het maken van een boeking, met als doel het reserveren van het door jou aangevraagde aantal plaatsen voor ons evenement en het bijhouden van een presentielijst. We verzamelen en bewaren informatie die je ons verstrekt over evenementen (en bijbehorende locaties) die je op onze site wilt publiceren. We kunnen cookies gebruiken om tijdelijk informatie over een lopende boeking en eventuele foutmeldingen / bevestigingsmeldingen op te slaan bij het indienen of beheren van je evenementen en locaties.

iThemes Security

Cookies

Bij het bezoeken van de login-pagina wordt een tijdelijke cookie geplaatst voor alternatieve aanmeldingsmethodes. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en vervalt na 1 uur.

Security Logs

Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen kunnen worden vastgelegd om te controleren op schadelijke activiteiten en om de site te beschermen tegen bepaalde aanvallen. Dit wordt geregistreerd bij inlogpogingen, uitlog-verzoeken, benaderen van verdachte URL’s, wijzigingen in de inhoud van de site en updates van het eigen wachtwoord. Deze informatie wordt 14 dagen bewaard.

Met wie we jouw data delen

Deze site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door Sucuri SiteCheck. We sturen geen persoonlijke informatie naar Sucuri. Meer informatie: Sucuri’s privacy policy (Engels).

Hoe lang we jouw data bewaren

De security logs worden bijgehouden gedurende 14 dagen.

Waar we jouw data naartoe sturen

Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die beschermen tegen gedistribueerde brute force-aanvallen (gedeelde kennis van verdachte handelingen). Om deze bescherming in te schakelen, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een dienst aangeboden door ithemes.com. Meer informatie: iThemes Privacy Policy (Engels).

Scroll to Top